Διοργανωτής
Organizer

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του υφυπουργείου τουρισμού.

The exhibition is under the auspices of the Ministry of Tourism.

Υποστηρικτές Supporters