Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) είναι η Συνδικαλιστική Οργάνωση των Ξενοδόχων της Κύπρου, με ιστορία 85 χρόνων και ο κύριος σκοπός του είναι η προάσπιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων της ξενοδοχειακής και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας του τόπου μας. Συμβάλει επίσης στην τουριστική ανάπτυξη της Κύπρου και την αναβάθμιση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών, προωθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των Μελών του και την ανάπτυξη της συνεργασίας των τουριστικών εταίρων για την επίτευξη των κοινών στόχων.

The Cyprus Hotel Association is the Hoteliers National Trade Union. Its foundation goes back to the beginning of the 1930s. Today the vast majority of all hotel establishments all over Cyprus, are members of CHA. Its most important aims are the protection and promotion of the hoteliers’ interests as employers and professionals, of the interests of Cyprus and in particular of Cyprus tourism.