ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.)

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ.) ιδρύθηκε το 1983 με κύριο σκοπό να αποτελέσει ένα καλά οργανωμένο Οργανισμό ο οποίος να εκφράζει τον επαγγελματισμό των μελών του και να προωθεί την οργανωμένη προστασία των καλών νοουμένων συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων, καθώς και των ανωτέρων στελεχών των ξενοδοχείων.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. ιδρύθηκε για να παράγει δημιουργικές απόψεις σε θέματα τουρισμού και ξενοδοχειακής διεύθυνσης. Για να παρεμβαίνει στην επικαιρότητα με οξύ πνεύμα και εποικοδομητική κριτική.

Ο ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. ιδρύθηκε για να προσφέρει στον τουρισμό και τους ανθρώπους του.

Σταθερό σλόγκαν του ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.ΞΕ. είναι: «Ποιοτική και αειφόρος φιλοξενία για τον επισκέπτη, ποιότητα εργασίας για το ανθρώπινο δυναμικό.»

 

CYPRUS HOTEL MANAGERS ASSOCIATION (CyHMA)

The Cyprus Hotel Managers Association (CyHMA) was founded in 1983 aiming to become a well organised entity, that expresses the professionalism of its members and promotes the interests and aspirations of Hotel Managers, as well as Hotel Executives.

CyHMA was founded to generate creative views on tourism and hotel management as well as to intervene when necessary with a sharp spirit and constructive criticism.

Main slogan of CyHMA is “Quality and sustainable hospitality for the visitor, quality work for our human resources.”