Παγκύπριος Σύνδεσμος Οινοχόων

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Οινοχόων ιδρύθηκε το 2001 σαν μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος από επαγγελματίες του κλάδου με σκοπό την προώθηση του επαγγέλματος του Οινοχόου (Sommelier) στην Κύπρο.  Για το λόγο αυτό, ο σύνδεσμος αναπτύσσει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην διάδοση της κάθε σχετικής γνώσης και στην κατανάλωση του κρασιού και κάθε άλλου αλκοολούχου ποτού, φροντίζοντας παράλληλα για την επαγγελματική κατάρτιση των μελών της.

Έτσι πρωταρχική μέριμνα του Συνδέσμου αποτελεί η τακτική διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων , ημερίδων, διαγωνισμών, γευστικών δοκιμών, επισκέψεων σε χώρους παραγωγής κρασιών κ.λπ..

Σκοπός του συνδέσμου είναι η προώθηση της οινικής κουλτούρας και η προώθηση του Κυπριακού Οίνου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Γεώργιος Κασσιανός

Πρόεδρος

 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΟΧΟΩΝ