ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. από το 1981 )

Ο  ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α  είναι εγγεγραμμένος σαν συντεχνία απο το 1981 και λειτουργει κάτω απο τον Περί Συντεχνιών Νόμο και εδρεύει στη Λευκωσία . Έκτοτε  λειτουργεί με μέλη από οκόκληρη την ελεύθερη Κύπρο διεκδικώντας τα καλύτερα τόσο για τα μέλη του αλλα και την βιομηχανία γενικότερα. Εκλέγει ανά 3 έτη  13μελές Δ.Σ.  Οι κατηγορίες Κέντρων Αναψυχής που ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. εκπροσωπεί  είναι οι χώροι εστίασης , καφετηρίες , ταβερνες ,μπυραρίες ,  μουσικορευτικά και νυκτερινά κέντρα , δισκοθήκες , μπαράκια , clubs και lounges .

Εκπροσωπεί την βιομηχανία των Κεντρων Αναψυχης μέσα απο τη συμμετοχή του σε διαφορες επιτροπές που έχουν να κάνουν με τη βιομηχανία, τόσο κρατικές αλλά και ιδιωτικές. Διαβουλευεται μέσω των αξιωματούχων του ,προτεινόμενα νομοσχεδια και γενικά είναι παρών με καθε διεκδικητικοτητα  σε οτιδηποτε μπορει να επηρεάσει τα συμφέροντα των μελων του .Στηρίζει διαχρονικά εκδηλώσεις , ημερίδες , συνέδρια , σεμινάρια επαγγελματικές εκθέσεις  και πολλα άλλα.


PANCYPRIAN ASSOCIATION OF LEISURE CENTER OWNERS

PASIKA has been registered as a guild since 1981 and operates under the Law on Guilds and is based in Nicosia. Since then it operates with members from all over free Cyprus, claiming the best for both its members and the industry in general. The association elects every 3 years a Board which consists of 13 members. The categories of Leisure Centers that PASIKA represents are the following: restaurants, cafes, taverns, pubs, music and nightclubs, discos, bars, clubs and lounges.

The Association represents the industry of Leisure Centers through participation in various committees dealing with the industry, both public and private. It consults through its officials, proposes bills and is generally present with every claim in anything that can affect the interests of its members. It supports events, workshops, conferences, seminars, professional exhibitions and much more.